Att tänka på vid en vattenskada

En vattenskada i ditt hem kan både ställa till med mycket trassel och bli en kostsam historia. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar dina maskiner och rör i ditt hem. När du köper exempelvis en ny diskmaskin är det viktigt att du anlitar en auktoriserad firma som har utbildad personal som monterar maskinen. Då får du även garanti upp till tio år. Det är också viktigt att du har hemförsäkring som täcker skador som en vattenskada kan kosta.

Viktigt att titta på
För att upptäcka en vattenskada fortast möjligt ska du vara uppmärksam på avvikande dofter, om det plötsligt blivit fläckar på väggarna eller i taket. När du går på golvet kan det kännas som om det sviktar, och då bör du kontrollera golvet eller kontakta en VVS-firma som kommer hem och kontrollerar dem. Det vanligaste rummet där vattenskador uppkommer är badrummet, det kan bero på att tätskikten är gamla och behöver bytas ut, eller om de branschregler som gällde vid montering inte är gjorda korrekt. Titta om du ser sprickor i golvet, på väggarna och kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Det är också viktigt att du regelbundet rengör golvbrunnen, där samlas smuts som hår och annat som kan täppa till golvbrunnen. Även köket är ett rum som är extra känsligt och kan lätt utsättas för vattenskador. read more